Serveis

Molt més que una escola

Els pares i els educadors som responsables que els alumnes realitzin tota mena d’activitats culturals, artístiques o esportives amb uns propòsits educatius determinats.

Les activitats extraescolars, així com també el servei de mitja pensió, constitueixen l’altre gran àmbit educatiu de la nostra escola. Aquestes activitats s’engloben dins de l’educació no formal amb una ferma intencionalitat educativa i amb una estreta relació amb el nostre ideari, missió i valors.

Dels serveis que disposa l’escola en formen part les activitats extraescolars (de tipus acadèmic, esportiu, culturals o per adults), l’escola d’idiomes en col·laboració amb Kids&Us, el servei de mitja pensió que compta amb cuina pròpia i les activitats en temps de vacances (campus i casals).

Entenem aquests espais dels serveis de l’escola com a moments que ens permeten treballar un seguit de valors i actituds, que formen també part del perfil de l’alumne IPSE i que considerem molt importants pel procés maduratiu dels alumnes. És per això, que tant des del servei de mitja pensió com des de les activitats extraescolars, hem apostat per seguir la línia d’escola amb la que treballem durant l’horari lectiu per oferir uns serveis de molta qualitat, que fomenti l’autonomia dels alumnes i la seva presa de decisions, treballi la tutoria entre iguals amb projectes com el servei d’ajuda al menjador dels alumnes més grans als petits o que doni també veu als alumnes a l’hora de prendre decisions durant les activitats, entre altres.