Educació secundària

“L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç.”

Aquesta definició de l’alumne IPSE sorgeix d’un exhaustiu treball amb tots els professionals que intervenen en l’educació dels nostres alumnes i es desplega amb objectius concrets que, qualsevol educador, mestre o professor de l’escola segueix amb rigor i constància en tots i cadascun dels moments amb els que tenim contacte amb els educands. L’objectiu final de l’escola és que tots els alumnes, a l’acabar la seva etapa educativa amb nosaltres, hagin acomplert els objectius que en aquest perfil es proposen.

Objectius de l’educació secundària obligatòria:

Projectes

Alguns dels projectes més destacats de l’educació secundària són els següents:

Propostes didàctiques

A continuació, podeu consultar les matèries de les diferents etapes educatives de l’educació secundària.

Alumnes

Amb alumnes que han treballat i assolit una bona autonomia, l’etapa de secundària és la que ha de consolidar tots aquells aspectes treballats a primària per aconseguir que els nostres alumnes, un cop acabin el quart curs, hagin assolit un desenvolupament personal sòlid, de les seves habilitats socials de treball i estudi amb autonomia i esperit crític, així com una bona maduresa intel·lectual que els permeti ser persones crítiques i participatives de forma activa en la societat.

El mètode de treball de l’etapa cerca assegurar les competències bàsiques i aprofundir-les atent a les necessitats i capacitats de cada alumne en cada matèria. En aquest sentit, doncs, s’integra l’experiència i el treball del professorat en un projecte globalitzat, que utilitza els coneixements adquirits de manera transversal i interactiva i té en compte la diversitat de l’aula.

L’etapa de secundària de l’escola IPSE compta amb unes matèries complementàries que es dediquen a l’aprofundiment dels àmbits fonamentals i es realitzen en petits grups. Donada la transcendència i la demanda de major responsabilitat i autonomia que se’ls realitza als alumnes, és important que l’acció tutorial prengui especial rellevància, doncs la secundària és una etapa que requereix de decisions importants i creiem que els alumnes necessiten un referent que els ajudi a prendre-les, és per això que a l’escola dediquem nombrosos esforços a l’acció tutorial i a l’atenció a la diversitat.