Projecte emociona’t!

Tal com va dir Aristòtil “Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”. Des de l’escola, trobem que és una necessitat treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament integral de l’alumne i un dels aspectes més importants en aquest procés de creixement és ajudar-lo a ser competent emocionalment.

 

Per entendre que vol dir treballar l’educació emocional, hem de saber que aquesta, engloba uns continguts que ens ajudaran a desenvolupar unes competències emocionals concretes. De manera resumida podríem dir que treballar l’educació emocional és aprendre a:

Per fer possible el desenvolupament d’aquest projecte que hem denominat: Emociona’t!, l’escola està submergida en una constant formació del professorat en aspectes relacionats amb l’educació emocional. A més, des de fa dos cursos es disposa d’una matèria d’una hora a la setmana, anomenada tutoria al quadrat, que permet treballar aspectes més concrets de l’educació emocional.

El mateix dia a dia de l’escola, però, ens permet treballar de forma espontània i fugaç, conceptes, estratègies i petits detalls emocionalment enriquidors fora del marc de la pròpia matèria esmentada.