Área família

Família, escola i entorn: una relació imprescindible

En un mon tan complex com el que vivim avui dia, família i escola no poden treballar aïllades en l’educació dels nostres infants i adolescents. Hem de tenir molt present que compartim la responsabilitat de ser els dos agents educadors i socialitzadors més importants. Totes dues institucions tenim un objectiu comú que és ajudar els nens i nenes a desenvolupar-se i a formar-se com a persones lliures, responsables i solidàries, capaces derespondre a les demandes de la societat on viuen. No podem educar adequadament si no establim una relació de complicitat entre ambdues parts partint de la base que la família és el primer agent de socialització, seguida de l’escola com a segona gran font d’accions educatives, tant de caràcter social com cultural i emocional.

 

area familia 1

Les eines i informació a la teva disposició

Antics Alumnes

A l’IPSE creiem fermament que les relacions entre família i escola han de ser constructives, basades en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació i sabem que la participació de les mateixes facilita la convivència, la comunicació i el treball conjunt en el procés educatiu dels infants, i en la relació amb els fills i filles.

La comunicació doncs, entre els dos agents més potents en l’educació dels infants esdevé clau per una bona integració família-escola. Per això, utilitzem diferents canals de participació: el Consell Escolar, l’AMPA o les famílies delegades, a més de la plena disposició de l’equip directiu a rebre qualsevol visita de les famílies que desitgin fer sentir la seva veu de manera individual.