Skip to content

Qualitat

A l’IPSE considerem que l’obtenció de la màxima qualitat en l’ensenyament, la que porti a una satisfacció plena tant dels alumnes com de les famílies, és possible realitzant una tasca rigorosa i constant de revisió i millora dels nostres processos.

Per tant, estem convençuts que la cultura de la qualitat i de la millora estesa i aplicada per tota l’escola ens porta a l’assoliment d’objectius cada cop més ambiciosos.

Coherents amb la nostra política de qualitat i amb el nostre projecte educatiu cada tres anys redactem un “Pla estratègic de millora” que ens permet articular plans d’accions anuals que facin possible l’assoliment del objectius plantejats. 

“Millorem ensenyant, ensenyem a millorar”

En el pla estratègic vigent  hem establert tres eixos  de millora  que són els següents:

Eix 1:  Noves metodologies pedagògiques

Objectiu general: Adaptar les metodologies pedagògiques de manera que ens porti a l’assoliment  d’aquells trets del perfil dels nostres alumnes que s’especifiquen en la visió de centre.

Eix 2: Adequació i optimització d’espais

Objectiu general: Adequació de les instal·lacions per tal que l’escola esdevingui un espai que promogui l’aprenentatge,  faciliti  l’aplicació de metodologies innovadores i esdevingui un espai  confortable i amable per als seus usuaris.

Eix 3. Comunicació i relació amb l’entorn 

Objectiu general: Donar a conèixer, promocionar i consolidar l’escola al seu entorn natural.

També ens proposem seguir avançant en el desenvolupament del sistema de qualitat, aconseguint que les eines de  gestió i de millora continuada comprometin a tots els professionals de l’escola.

No dubtis a contactar-nos

Entrevistes individualitzades

Obrir xat
💬 Hola! Podem ajudar-te?
Escola IPSE
Resolem els teus dubtes 😊