Educació Infantil

“L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç.”

Aquesta definició de l’alumne IPSE sorgeix d’un exhaustiu treball amb tots els professionals que intervenen en l’educació dels nostres alumnes i es desplega amb objectius concrets que, qualsevol educador, mestre o professor de l’escola segueix amb rigor i constància en tots i cadascun dels moments amb els que tenim contacte amb els educands. L’objectiu final de l’escola és que tots els alumnes, a l’acabar la seva etapa educativa amb nosaltres, hagin acomplert els objectius que en aquest perfil es proposen.

Objectius del bressol:

Objectius del segon cicle d’educació infantil:

Projectes

Alguns dels projectes més destacats de l’etapa d’infantil són els següents:

Propostes didàctiques

A continuació, podeu consultar les matèries de les diferents etapes de l’educació infantil: Bressol, P3, P4 i P5.

Alumnes

A l’escola IPSE creiem que totes les situacions on intervenen els infants contribueixen a potenciar-ne les capacitats evolutives. Treballem tant de manera individual, com col·lectiva o en petits grups amb l’objectiu que els alumnes acabin desenvolupant, al llarg del seu pas per l’etapa d’infantil, aspectes tant importants com l’autonomia, el respecte i la convivència.

Al segon cicle de l’educació infantil es realitzen dos projectes al llarg del curs. Els considerem uns estudis científics sobre una temàtica sorgida dels propis interessos dels alumnes. El que busquem amb la realització d’aquests projectes és que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats intel·lectuals i humanes i que sigui ell l’autèntic protagonista del seu aprenentatge.

Al llarg del curs també es fomenta la interacció dels alumnes de diferents nivells per assolir valors i competències socials. Alguns dels moments en que a l’escola fomentem la interacció i l’aprenentatge dels uns amb els altres són amb activitats entre el primer i el segon cicle d’infantil, moments de treball cooperatiu entre diferents cursos d’infantil, apadrinaments de lectura d’alumnes de primària a alumnes de P5, presència a les aules per dinamitzar activitats tant lúdiques com acadèmiques dels alumnes d’ESO i batxillerat, etc.