Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Educació infantil

Educació infantil

“L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç.”

Aquesta definició de l’alumne IPSE sorgeix d’un exhaustiu treball amb tots els professionals que intervenen en l’educació dels nostres alumnes i es desplega amb objectius concrets que, qualsevol educador, mestre o professor de l’escola segueix amb rigor i constància en tots i cadascun dels moments amb els que tenim contacte amb els educands. L’objectiu final de l’escola és que tots els alumnes, a l’acabar la seva etapa educativa amb nosaltres, hagin acomplert els objectius que en aquest perfil es proposen.

Objectius del bressol:

 • Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional adequat al seu moment maduratiu, manifestant i expressant emocions i sentiments.
 • Establir relacions afectives positives per adquirir comportaments socials que facilitin la seva integració al grup.
 • Participar en les activitats quotidianes d’alimentació, higiene i descans que l’ajudin a adquirir habilitats motrius que propiciïn l’autonomia.
 • Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula amb l’objectiu de progressar en la millora del llenguatge oral.
 • Projectar les vivències pròpies amb una activitat lúdica, potenciant el joc simbòlic.
 • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Objectius del segon cicle d’educació infantil:

 • Desenvolupar l’autonomia progressiva en les seves activitats habituals, adquirint seguretat afectiva i emocional i desenvolupant les seves capacitats d’iniciativa i confiança en si mateix.
 • Conèixer i controlar progressivament el propi cos, formant-se una imatge positiva de si mateix, de les seves capacitats i limitacions, alhora que afavorint una correcta adquisició dels hàbits bàsics de salut i benestar.
 • Comportar-se d’acord a uns hàbits i normes que els duguin a una major autonomia personal i col·laboració amb altres alumnes de l’escola.
 • Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud curiosa, identificar-ne les característiques i propietats més significatives que els permetin reflexionar i destacar les relacions que s’hi estableixen.
 • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.

Fotos