Educació Primària

“L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç.”

Aquesta definició de l’alumne IPSE sorgeix d’un exhaustiu treball amb tots els professionals que intervenen en l’educació dels nostres alumnes i es desplega amb objectius concrets que, qualsevol educador, mestre o professor de l’escola segueix amb rigor i constància en tots i cadascun dels moments amb els que tenim contacte amb els educands. L’objectiu final de l’escola és que tots els alumnes, a l’acabar la seva etapa educativa amb nosaltres, hagin acomplert els objectius que en aquest perfil ens proposen.

Objectius de l’educació primària:

Projectes

Alguns dels projectes més destacats de l’etapa d’infantil són els següents:

Propostes didàctiques

A continuació, podeu consultar les matèries de les diferents etapes de l’educació infantil: Bressol, P3, P4 i P5.

Alumnes

L’educació primària és l’etapa evolutiva més significativa i per això des de l’escola IPSE posem especial èmfasi en el desenvolupament personal de cada alumne, abastint-lo dels recursos bàsics que necessita per anar assolint les vuit competències bàsiques al llarg dels sis anys que conformen aquesta etapa.

Creiem fermament que la retenció dels conceptes estudiats i treballats està en funció del nivell d’implicació o l’activitat que despleguen els alumnes mentre aprenen. És per això que optem per una metodologia d’aprenentatge que supera les formes més passives per entrar en l’activitat i, d’aquesta manera, fer directament responsables del seu aprenentatge als propis alumnes. El rol del mestre també canvia dins l’aula i es limita a orientar els alumnes, a facilitar estratègies perquè els sigui més fàcil treballar i a proposar activitats de treball cooperatiu que els ajudin a construir el coneixement.

Per ajudar als nostres alumnes a assolir aquest grau de responsabilitat i autonomia que requeriran un cop finalitzin l’etapa de primària considerem que s’han de sentir part important de l’escola. És per això que, durant el curs, els alumnes realitzen activitats de participació en el centre com el parlament i el servei a l’IPSE, l’organització i dinamització d’activitats festives amb alumnes d’educació infantil, tot tipus d’activitats de tutoria entre iguals entre diferents cursos i etapes, convivències conjuntes entre diversos cursos, projectes interdisciplinaris escollits segons els seus interessos i realitzats de forma autònoma, etc.