Projecte d’innovació pedagògica

Som conscients que, en la societat actual cal adaptar les metodologies pedagògiques de manera que el treball cooperatiu i l’ús de noves tecnologies estigui present de manera coherent  a tots els nivells de l’escola i ens porti a l’assoliment  d’aquells trets del perfil dels nostres alumnes que les metodologies antigues no estan garantint.

És per això que ja des de fa dos cursos, a l’escola hem decidit fer accions concretes que tinguin un impacte directe en els alumnes en els següents aspectes: