Projecte impulsatic

Des del projecte impulsatic es proposen diferents línies de treball en relació a la utilització de les noves tecnologies per donar suport als eixos estratègics.

Vetllem perquè tots els alumnes assoleixin de manera ordenada i progressiva totes les competències digitals transversalment des de les diferents matèries. Considerem important que els alumnes adquireixin les habilitats digitals de manera significativa en el dia a dia del procés d’ensenyament i aprenentatge, és per això que apostem per integrar els continguts i conceptes digitals dins de totes les matèries. Així doncs treballem perquè en les diferents metodologies emprades a classe s’integrin les TIC i s’augmenti l’ús dels dispositius que l’escola disposa.

Disposem de tauletes a Educació Infantil, una aula mòbil amb portàtils a Educació Primària i una altra per Educació Secundària i Batxillerat. Alhora, comptem amb una aula d’informàtica equipada que té una disponibilitat flexible en funció de les necessitats d’ús. L’horitzó és poder implantar la metodologia 1×1 des de 5è de primària fins a 2n de Batxillerat en els propers anys.

Tant mestres, com alumnes i famílies fem un ús diari de la plataforma Clickedu en la qual hi ha molts recursos educatius i funcions que permeten dur a terme un bon procés d’ensenyament i aprenentatge, així com permet mantenir el contacte amb les famílies.

Alhora, utilitzem els serveis i apps de google per treballar amb els alumnes cooperativament.

Per fer possible el desenvolupament de tot el projecte, l’escola està en costant adequació tècnica i organitzativa per poder suportar l’ús creixent de les noves tecnologies a l’aula.

COMPETÈNCIA DIGITAL TRANSVERSAL

A l’escola Ipse vetllem perquè tots els alumnes assoleixin de manera ordenada i progressiva totes les competències digitals transversalment des de les diferents matèries. Considerem important que els alumnes adquireixin les habilitats digitals de manera significativa en el dia a dia del procés d’ensenyament i aprenentatge, és per això que apostem per integrar els continguts i conceptes digitals dins de totes les matèries. 

CHROMEBOOKS 1×1 

Per fer això possible, els nostres alumnes de 5è de primària fins a 2n de batxillerat disposen d’un dispositiu personal (Chromebook).

GOOGLE SUITE 

La major part del recursos didàctics que utilitzen els nostres alumnes estan  disposició a través de l’IpseTIC* (plataforma Clickedu), l’entorn de Google Suites per a l’educació i les diverses aplicacions específiques per a l’ensenyament. 

AULES MÒBILS I TAULETES

Els alumnes de 1r de primària fins a 4t treballen la competència digital amb ordinadors portàtils que tenen a disposició en aules mòbils. Per als alumnes d’infantil disposem de tauletes per tal d’iniciar-los en la competència digital.

FORMACIÓ PERMANENT ALS DOCENTS

Per tenir alumnes competents digitalment és necessari que el professorat també ho sigui. És per això que l’escola ja porta diversos anys en un pla de formació continuada en la competència digital per als docents.  

IpseTIC

L’IpseTIC* (Clickedu) és també  la plataforma que utilitzem per gestionar la comunicació i transmissió d’informació amb els alumnes i les famílies. Els processos interns (gestió d’aula, assistència, avaluació, entrevistes amb famílies, etc) estan gestionats per la plataforma el que possibilita una ràpida i clara informació. 

(IpseTIC*: la denominació IpseTIC a la plataforma Clickedu és deguda a què aquesta plataforma va ser dissenyada i desenvolupada per encàrrec de l’escola  Ipse, basant-se en el nostres processos interns. Abans de la seva comercialització va rebre el nom d’IpseTIC. Actualment centenars d’escoles la utilitzen).