Skip to content

Escola IPSE

Escola concertada de 0 a 18 anys

De 0 a 18 anys

Un llarg recorregut al món de l'educació

Des de la seva fundació l’any 1966, l’escola IPSE s’ha mostra com una institució oberta a l’entorn i amb la voluntat de ser un espai de trobada per tothom. El projecte educatiu de l’escola considera que aquest és un valor social per a sensibilitzar els alumnes en la diversitat de situacions i la necessitat de cohesió social. La nostra educació es defineix per ser de qualitat, integradora i que s’organitza en funció moment evolutiu dels nostres alumnes.

L’escola s’inicia ja al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) i continua, amb dues línies, al segon cicle de la mateixa etapa (3-6 anys),  a l’educació primària (6-12 anys)  i secundària (12-16 anys). Té dues modalitats de batxillerat (ciències socials / humanitats i científic / tecnològic). Totes les etapes són concertades excepte el primer cicle d’educació infantil.

La voluntat de l’escola és garantir a les nostres famílies una escolarització des dels 4 mesos fins als 18 anys basada en un clar projecte pedagògic, transversal i que inclou totes les etapes de l’escola. Aquest projecte té com a objectiu final, l’assoliment del perfil de l’alumne IPSE per part de tots els nens i nenes, nois i noies que comencen i acaben la seva vida escolar amb nosaltres.

"L’alumne/a de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç."

Educació acadèmica i educació en valors

Totes les activitats que es realitzen, tant dins com fora de l’aula, sorgeixen de la voluntat d’assoliment d’aquest perfil. pren especial importància el treball cooperatiu, que permet fomentar en els nostres alumnes la interdependència positiva, l’esperit crític, la responsabilitat tant individual com grupal, la interacció i conseqüent millora de les habilitats socials, així com l’avaluació tant individual com de grup. En el marc del treball cooperatiu, té un pes important el contacte entre alumnes de diferents edats i etapes. Aquesta interacció entre alumnes ens permet fomentar valors, actituds, sentiments i aprenentatges que considerem importants com el diàleg, el respecte, la tolerància, la solidaritat, etc., així com donar sentit al missatge que tots aprenem de tots.

Algunes de les activitats que realitzem al llarg del curs són els padrins de lectura dels alumnes de 5è i 6è de primària als alumnes de P5 i 1r, la participació dels alumnes de batxillerat en la organització i dinamització de celebracions com la castanyada o el carnaval, els projectes de servei i parlament IPSE, les convivències interetapes, les jornades esportives o la implicació dels alumnes d’ESO amb els de primària en la celebració de jornades importants com el Nadal o la jornada de la Pau, entre altres.

Entrevistes individualitzades

Obrir xat
💬 Hola! Podem ajudar-te?
Escola IPSE
Resolem els teus dubtes 😊