QUAN S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

COM S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Des del curs passat, la preinscripció escolar es fa en format electrònic, seguint els següents passos (especificats també en el següent vídeo): 

  1. Obrir el formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport informàtic (adjuntant el document identificatiu), que trobareu a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/.

  2. Omplir amb les vostres dades el formulari (tal i com s’explica en aquest vídeo) i especificar els centres on us agradaria obtenir plaça (fins a 10). El codi de l’escola Ipse és el següent: 08005761

  3. Marcar els criteris de prioritat que vulgueu al·legar (si té germans o germanes al mateix centre, la proximitat del domicili de residència, etc.).

  4. Adjuntar tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi.

  5. Enviar la sol·licitud de preinscripció.

Un cop hagueu enviat la sol·licitud de preinscripció rebreu un resguard per correu electrònic, en què podeu consultar si heu d’adjuntar, a la sol·licitut, documentació addicional: el termini per presentar documents finalitza el 23 de març.

I SI TINC ALGUN DUBTE?

Alumnes assignats al centre a 10/6/2022 (2n cicle d’infantil, educació primària i educació secundària obligatòria)

 INFORME_ASSIGNADES_OBLIGATORIA

 

Llista d’espera a 10/6/2022 (2n cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria)

 

 

Sol·licituds de batxillerat en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions.

 

Oferta definitiva de places del batxillerat

INFORME_OFERTA_OME_BATX

f