Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Preinscripció 2020 – 2021

2

 

Què necessito saber per poder fer la preinscripció a l’escola Ipse? 

 

 • Quan he de fer la preinscripció? 

Del dimecres 27 de maig al dimecres 3 de juny, ambdós inclosos.

 

 • Per quines etapes està obert el procés de preinscripció?

Per Batxillerat.  

 

 • Quines dades necessito per fer-la?

Necessitaràs el codi de centre oficial de l’escola, que és el 08005761

L’identificador de l’alumne del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC), que us ha de proporcionar el centre en el que està matriculat actualment l’alumne. En el cas de no poder-lo obtenir, escriure un missatge de WhatsApp al telèfon de contacte que us hem facilitat de referència.
 • Aspectes importants a tenir en compte:
– Cal omplir la sol·licitud amb totes les dades requerides i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar l’alumne, fins a un màxim de 10.
– Es pot presentar una única sol·licitud per alumne. Presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació.
– Cal emplenar el camp de l’adreça de correu electrònic per tal de poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
– Aquest codi de la sol·licitud, juntament amb el DNI, NIE o passaport d’un dels tutors legals, són necessaris per consultar de forma telemàtica els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 

 • Com la puc fer? 

De forma telemàtica, seguint els següents passos:

1.Omplir i presentar la sol·licitud d’inscripció disponible a la pàgina web del Departament d’Educació https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

2.Enviar al correu electrònic inscripcions@escolaipse.net la següent documentació: 

  1. Resguard de la sol·licitud omplerta en el punt 1.
  2. DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a legal) o de la targeta de
   residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres, escanejat o
   fotografiat, només en els casos que l’alumne/a sigui menor de 18 anys i no faci
   els 18 anys durant el 2020. 
  3. Llibre de família, escanejat o fotografiat. 
  4. DNI de l’alumne. 
  5. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. 

3.Esperar la confirmació de recepció per part del centre, que formalitzarà la preinscripció de l’alumne. 

 

 

 • On em puc adreçar si tinc algun dubte? 

L’escola ha obert de forma excepcional diverses vies de comunicació amb vosaltres, per tal de resoldre els dubtes que pugueu tenir:

Correu electrònic: inscripcions@escolaipse.net

Trucada o missatge de WhatsApp: 619068477

 

 

 • Puc fer la preinscripció presencialment?

Si, pots fer-ho si t’és impossible fer-la de forma telemàtica. A partir del dimecres 27 de maig i amb cita prèvia, l’escola habilitarà la franja horària de 10 a 13 hores per poder-la formalitzar de forma presencial. 

 

 

 • Puc venir en qualsevol moment a l’escola durant aquells dies? 

No, per poder realitzar de forma presencial la preinscripció, s’haurà de demanar cita prèvia trucant o enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 619068477. Un responsable de l’escola li assignarà un dia i una hora convinguda per poder fer la preinscripció i evitar les aglomeracions a l’escola.

També podeu demanar cita prèvia mitjançant l’aplicació que trobareu seguint el següent enllaç: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,08005761

Comments are closed.