Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

La psicomotricitat

psico

A través del joc i del moviment, a l’ Ipse afavorim el desenvolupament global del nen, promovent no només l’expressió motriu, sinó també els aspectes emocionals, cognitius i relacionals de l’infant.

A l’escola Ipse, la psicomotricitat està orientada a promoure el domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, control postural, patrons psicomotrius…per tal d’aconseguir una correcte organització neurològica; així mateix, també es potencia el desenvolupament de la motricitat fina: prensió, manipulació,  construcció, grafisme,… per millorar els aspectes relacionats amb l’escriptura.

S’incideix, doncs, en les capacitats següents:

  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.
  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge     positiva d’ell mateix i dels altres.

Tot seguit es presenta una visió general del concepte de psicomotricitat, i amb quins aspectes es concreta a la pràctica educativa:

Esquema corporal: El nen comença a interioritzar la imatge del seu cos i a considerar el cos com un instrument de relació amb el món. En aquest cicle, és fonamental l’exploració global del cos (gestos, postures i moviments) de forma espontània partint del joc simbòlic i de la imitació d’accions diverses de la vida quotidiana, fet que li permet construir una millor imatge de si mateix.

L’estructuració de l’esquema corporal és un objectiu prioritari, ja que permet al nen augmentar progressivament la seva competència motriu; l’infant construeix el seu esquema corporal en interacció amb l’espai, el temps, el propi moviment i el dels altres.

Conceptes espacials i temporal: L’experimentació de sensacions i conceptes referits a l’espai ( com dintre-fora, davant-darrere…) i al temps (ritme, ordre, durada, espera…) possibiliten una bona organització i orientació en l’espai i el temps, que són els referents que condicionen l’adquisició d’aprenentatges, com la lectura, escriptura i el càlcul.

Patrons psicomotrius i lateralitat: Els patrons psicomotrius (reptat, gateig,…) estan estretament vinculats a l’organització progressiva de la lateralitat, que té una gran importància en l’organització dels aprenentatges escolars. Per això, potenciem les habilitats de joc i d’exploració motriu que són necessàries per millorar la coordinació, la comunicació, la interacció, la cognició i la maduresa global.

 

Anna Padrol

Mestra d’infantil

Comments are closed.