Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Cuidem l’alumne

Cuidem l’alumne

La nostra convicció és que l’alumne ha de ser el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge i així ho explica el nostre perfil de l’alumne IPSE. És per això que dotem a totes les etapes d’estratègies i recursos humans i materials per dur a terme una acció tutorial el més completa i personalitzada possible.

A nivell general, comptem amb un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que és l’encarregat de coordinar i donar suport al projecte d’atenció a la diversitat que realitzem a totes les etapes de l’escola. Dins dels seus horaris, els mestres i professors tenen unes hores destinades a l’atenció a la diversitat, que permet reforçar o ampliar aquells continguts o hàbits que no s’han pogut assolir a l’aula o que requereixen d’un treball d’ampliació, amb un grup reduït d’alumnes. Aquesta atenció a la diversitat es realitza, tant a fora de l’aula com dins d’ella, en moments de docència compartida on hi ha dos mestres per un mateix grup.

A més d’aquest projecte d’atenció a la diversitat, tots els tutors d’aula compten amb una hora de tutoria amb tot el grup classe, ampliada enguany amb una segona hora de tutoria que es destina a treballar amb els alumnes l’educació emocional i una hora de tutoria individual, en la qual poden fer un seguiment més personalitzat de tots els alumnes del seu grup. Així doncs, l’escola aposta per augmentar la càrrega horària de la tutoria per aconseguir realitzar un seguiment més acurat i individualitzat de tots els alumnes.

Una altra mesura d’atenció a la diversitat i de millora del seguiment de l’alumne són els desdoblaments de classe. Des de tercer de primària fins a quart d’ESO, les matèries amb més càrrega lectiva com són les llengües i les matemàtiques, es desdoblen de forma homogènia fent, dels dos grups, tres. D’aquesta manera, reduïm la ràtio d’alumne per mestre o professor i facilitem l’atenció individualitzada a l’alumne en aquestes matèries.

Fotos