Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Educació secundària – Alumnes

Educació secundària: Alumnes

Amb alumnes que han treballat i assolit una bona autonomia, l’etapa de secundària és la que ha de consolidar tots aquells aspectes treballats a primària per aconseguir que els nostres alumnes, un cop acabin el quart curs, hagin assolit un desenvolupament personal sòlid, de les seves habilitats socials de treball i estudi amb autonomia i esperit crític, així com una bona maduresa intel·lectual que els permeti ser persones crítiques i participatives de forma activa en la societat.

El mètode de treball de l’etapa cerca assegurar les competències bàsiques i aprofundir-les atent a les necessitats i capacitats de cada alumne en cada matèria. En aquest sentit, doncs, s’integra l’experiència i el treball del professorat en un projecte globalitzat, que utilitza els coneixements adquirits de manera transversal i interactiva i té en compte la diversitat de l’aula.

L’etapa de secundària de l’escola IPSE compta amb unes matèries complementàries que es dediquen a l’aprofundiment dels àmbits fonamentals i es realitzen en petits grups. Donada la transcendència i la demanda de major responsabilitat i autonomia que se’ls realitza als alumnes, és important que l’acció tutorial prengui especial rellevància, doncs la secundària és una etapa que requereix de decisions importants i creiem que els alumnes necessiten un referent que els ajudi a prendre-les, és per això que a l’escola dediquem nombrosos esforços a l’acció tutorial i a l’atenció a la diversitat.

Fotos