Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Educació primària – Projectes

Educació primària: Projectes

Alguns dels projectes més destacats de l’etapa de primària són els següents:

Amb la intenció d’adaptar les metodologies d’aula als requeriments, però també a les oportunitats, que ens brinda l’evolució tecnològica, des d’aquest curs hem iniciat, dins el projecte TIC, l’ús de dispositius portàtils (Chromebooks) a les aules de 5è de primària.

Aquesta primera fase del projecte d’implementació de maquinari seguirà avançant el curs vinent fent que tots els alumnes del cicle superior tinguin un dispositiu personal, que els permet treure molt més profit als recursos dels que disposen en xarxa, així com gestionar-se el seu entorn virtual dins la plataforma GSuite de Google.

Els alumnes d’educació primària dediquen dues tardes a la setmana al projecte interdisciplinari. Aquest mètode de treball, que compta amb el guiatge de dos mestres per aula, els permet als alumnes treballar un tema que ells mateixos han escollit, per tant, que els motiva, així com també els ajuda a aprendre a treballar en equip, a ser més autònoms, a assumir responsabilitats, a avaluar-se a ells mateixos i les tasques del grup i a equivocar-se i aprendre dels seus errors, entre molts altres aspectes.

Amb l’objectiu de fomentar la tutoria entre iguals, els alumnes de 5è i 6è apadrinen un alumne de P5 i 1r respectivament per ajudar-lo a aprendre i millorar en la lectura. Un cop a la setmana, els padrins van a veure els seus fillols i dediquen mitja hora a llegir conjuntament i a fer una explicació posterior del que han llegit.

Seguint amb la línia del que es treballa amb els apadrinaments lectors, a l’escola considerem que les convivències que es realitzen cada curs, també són un bon moment d’aprenentatge i ens han de servir per millorar l’assumpció de responsabilitats. És per això que realitzem les convivències de forma conjunta amb dos cursos de l’etapa, perquè els alumnes més grans puguin acompanyar i ajudar als més petits en els moments que més ho necessiten, com les hores dels àpats o l’hora d’anar a dormir. Amb això fomentem la bona relació entre alumnes de diferents edats i, a part de treballar la responsabilitat dels alumnes més grans, fem més fàcil l’adaptació als alumnes més petits.

A l’escola creiem molt en l’impuls de la lectura i és per això que li donem especial importància en els nostres projectes. D’aquesta idea va néixer la biblioteca compartida que permet als alumnes, mitjançant un procés de lloguer amb una signatura de contracte per part del llogater i del propietari, disposar dels llibres personals dels companys d’aula que ja han llegit i no utilitzen i, d’aquesta manera, oferir una major varietat de llibres de lectura així com també donar una utilitat a aquells llibres que acaben oblidats en un prestatge de l’habitació.

El Parlament IPSE es reuneix dos cops al trimestre i és representat pels delegats de cada classe. L’objectiu d’aquest Parlament és donar veu als alumnes que prèvia i posteriorment fan un treball amb les respectives classe a l’hora de tutoria, per exposar les queixes, felicitacions o neguits que tenen als membres de l’equip directiu que també participen en el Parlament. Els alumnes més grans són els encarregats de dinamitzar les sessions i el cap d’estudis i el coordinador de l’etapa s’encarreguen de dur les propostes dels alumnes a l’equip directiu del centre per prendre una decisió. Algunes mesures que s’han dut a terme a proposta del Parlament han estat la modificació de la normativa dels patis, la incorporació de papereres de reciclatge al pati, la realització d’una campanya de conscienciació per l’estalvi energètic o la modificació d’algunes normes de les aules.

El projecte de servei, dut a terme pels alumnes del cicle superior de primària, consisteix en la realització de tasques d’ajuda a l’escola que poden anar des del repartiment de la fruita a les aules d’infantil i primària en el marc de la campanya “creixem sans”, fins a l’acompanyament dels alumnes més petits en activitats lúdiques o festives, entre altres.

Els alumnes gestionen un correu electrònic del servei a l’escola i, quan és necessària la seva ajuda, des de les tutories s’organitzen en grups per realitzar les tasques que se’ls encomanen.

En el marc del foment del reciclatge i a proposta del mateix Parlament IPSE, l’escola participa en el projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona EMBOLCALLS + SOSTENIBLES.

Aquest projecte té com a objectiu fomentar la reducció dels envasos utilitzats als esmorzars i es distribueix en quatre fases: una diagnosi inicial del tipus i el pes dels embolcalls generats, un pla d’acció amb l’objectiu de reduir-lo, una segona diagnosi i la valoració de l’èxit del pla per seguir implementant accions de millora i continuïtat. 

Tal com va dir Aristòtil “Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”. Des de l’escola, trobem que és una necessitat treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament integral de l’alumne i un dels aspectes més importants en aquest procés de creixement és ajudar-lo a ser competent emocionalment.

 

Per entendre que vol dir treballar l’educació emocional, hem de saber que aquesta, engloba uns continguts que ens ajudaran a desenvolupar unes competències emocionals concretes. De manera resumida podríem dir que treballar l’educació emocional és aprendre a:

 

  • Designar allò que sento i que senten els altres, donant-li un nom.
  • Fer ús de les estratègies necessàries per a regular les emocions.
  • Ser capaç de fer ús d’aquelles eines que he après per a gestionar les meves emocions, de manera autònoma i eficaç.
  • Desenvolupar habilitats socials, no només per saber gestionar conflictes sinó per a relacionar-me amb els altres oferint un model de com vull que es relacionin amb mi.
  • Obtenir el bé personal i comú, buscant un model de vida que em faci sentir satisfet, feliç i complet.

Per fer possible el desenvolupament d’aquest projecte que hem denominat: Emociona’t!, l’escola està submergida en una constant formació del professorat en aspectes relacionats amb l’educació emocional. A més, des de fa dos cursos es disposa d’una matèria d’una hora a la setmana, anomenada tutoria al quadrat, que permet treballar aspectes més concrets de l’educació emocional.

El mateix dia a dia de l’escola, però, ens permet treballar de forma espontània i fugaç, conceptes, estratègies i petits detalls emocionalment enriquidors fora del marc de la pròpia matèria esmentada.

 

Fotos