Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Batxillerat – Projectes

Batxillerat: Projectes

Alguns dels projectes més destacats del batxillerat són els següents:

Amb la intenció d’adaptar les metodologies d’aula als requeriments, però també a les oportunitats, que ens brinda l’evolució tecnològica, des d’aquest curs tots els alumnes de 1r de batxillerat tenen un dispositiu portàtil (Chromebook), que els permet treure molt més profit als recursos dels que disposen en xarxa, així com gestionar-se el seu entorn virtual dins la plataforma GSuite de Google.

Entenem la tutoria entre iguals com un projecte de treball cooperatiu, que pot ser molt eficaç per ensenyar i aprendre a treballar entre etapes i per abordar alguns aprenentatges. Suposa guanys considerables per a tots els alumnes. El nostre projecte implica alumnes de 1r de Batxillerat i alumnes d’Infantil i Primària. Durant algunes sessions, l’alumnat de Batxillerat es desplaça a les aules d’Infantil i Primària i coopera amb els alumnes més petits en la realització de les activitats establertes.

Tal com va dir Aristòtil “Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”. Des de l’escola, trobem que és una necessitat treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament integral de l’alumne i un dels aspectes més importants en aquest procés de creixement és ajudar-lo a ser competent emocionalment.

 

Per entendre que vol dir treballar l’educació emocional, hem de saber que aquesta, engloba uns continguts que ens ajudaran a desenvolupar unes competències emocionals concretes. De manera resumida podríem dir que treballar l’educació emocional és aprendre a:

 

  • Designar allò que sento i que senten els altres, donant-li un nom.
  • Fer ús de les estratègies necessàries per a regular les emocions.
  • Ser capaç de fer ús d’aquelles eines que he après per a gestionar les meves emocions, de manera autònoma i eficaç.
  • Desenvolupar habilitats socials, no només per saber gestionar conflictes sinó per a relacionar-me amb els altres oferint un model de com vull que es relacionin amb mi.
  • Obtenir el bé personal i comú, buscant un model de vida que em faci sentir satisfet, feliç i complet.

Per fer possible el desenvolupament d’aquest projecte que hem denominat: Emociona’t!, l’escola està submergida en una constant formació del professorat en aspectes relacionats amb l’educació emocional. A més, des de fa dos cursos es disposa d’una matèria d’una hora a la setmana, anomenada tutoria al quadrat, que permet treballar aspectes més concrets de l’educació emocional.

El mateix dia a dia de l’escola, però, ens permet treballar de forma espontània i fugaç, conceptes, estratègies i petits detalls emocionalment enriquidors fora del marc de la pròpia matèria esmentada.

 

Fotos