Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat que té caràcter decisori i executiu, en el qual estan representats de manera democràtica tots els sectors de la comunitat educativa, les famílies, l’administració educativa, els alumnes, etc.

El Consell Escolar del centre tracta la  participació dels diferents membres de la comunitat educativa en la vida del centre. Una de les funcions que té juntament amb les famílies és l’aprovació del projecte educatiu del centre (PEC), que tracta entre altres aspectes les línies d’identitat del centre i les finalitats que aquest vol assolir.

Amb aquest òrgan tots els membres de la comunitat educativa s’integren al procés participatiu i de gestió de l’escola.