Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Projecte lingüístic

Projecte lingüístic

Ens proposem que els nostres alumnes aconsegueixin desenvolupar les competències lingüístiques en anglès, de manera que puguin comunicar-se correctament oralment i per escrit i de forma fluida en diferents situacions.

Per assolir aquest objectiu, desenvolupem accions en els següents àmbits

  • Pedagògic: Incloent en el pla d’estudis i en el currículum l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament d’algunes matèries i activitats, així compotenciant metodologies més efectives (TIC) per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
    • PAC. A l’escola comptem amb tres auxiliars de conversa, que són estudiants de països anglosaxons i que, estant a l’escola a jornada completa, realitzen tasques de conversa en anglès amb els alumnes dins les diferents classes i espais d’esbarjo.
  • Vida escolar i comunicacions. Fent present l’anglès com una llengua d’ús en la vida escolar, realitzant activitats fora de l’aula en anglès, impulsant viatges a l’estranger, rebent alumnes d’altres centres europeus en estades d’intercanvi i utilitzant les figures dels auxiliars de conversa per realitzar activitats en anglès en qualsevol moment del dia.

Fotos