Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Qualitat

Qualitat

“Millorem ensenyant, ensenyem a millorar”

A l’IPSE considerem que l’obtenció de la màxima qualitat en l’ensenyament, la que porti a una satisfacció plena tant dels alumnes com de les famílies, és possible realitzant una tasca rigorosa i constant de revisió i millora dels nostres processos.

Per tant, estem convençuts que la cultura de la qualitat i de la millora estesa i aplicada per tota l’escola ens porta a l’assoliment d’objectius cada cop més ambiciosos.

Coherents amb la nostra política de qualitat i amb el nostre projecte educatiu de centre hem establert tres eixos estratègics que es concreten en el pla estratègic (2015-2019) i que són els següents:

1r. Innovació en les metodologies pedagògiques. Amb l’objectiu d’adaptar les metodologies pedagògiques de manera que el treball col·laboratiu i l’ús de noves tecnologies estigui present de manera coherent a tots els nivells de l’escola.

2n. Competències multilingües. Amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes desenvolupin les competències lingüístiques en anglès de manera que puguin comunicar-se correctament i de forma fluida en diferents situacions.

3. Comunicació i relació amb l’entorn. Amb l’objectiu de millorar la comunicació entre les famílies i l’escola i donar-la a conèixer i promocionar-la en seu entorn natural.

També ens proposem seguir avançant en el desenvolupament del sistema de qualitat, aconseguint que les eines de  gestió i de millora continuada comprometin a tots els professionals de l’escola.

Fotos